Archive for the ‘prostě pot & dřina’ Category

MSM 183: Deklarace

17.4.2017

Tak jednou týdně se dozvím, že část spotřebitelů se těší, až něco začne dělat. Třeba nekuřáci začnou chodit víc do hospod, až se v nich nebude smět kouřit. A skoro každý týden se dočtu, že část spotřebitelů prohlašuje, že něco dělat přestane. Třeba kuřáci, do hospod prý chodit přestanou. Kdyby podobná prohlášení jen vycházela v tisku, vem to nešť, ale když si je čtete ve výzkumech pro klienty udělaných a placených, hořce zapláčete.  (more…)

MSM 167: Naprogramovaná nespokojenost

12.12.2016

Vždy mě překvapuje, co všechno jsou značky schopné udělat pro to, aby spolehlivě nasraly zákazníka. Ve zbytku sloupku tomu budeme říkat nespokojenost, ale víte, co myslím.

(more…)

MSM 162: Myslet má marketing

7.11.2016

Poslední dobou se stává marketing sprostým slovem. Když se někomu nelíbí, že roste spotřeba nějakého produktu, je sprostý podezřelý, marketing, ihned nalezen. Když má politik úspěch, přiskočí oponent a nařkne ho z použití marketingu. A máme-li lidstvu lát za příkoří, jichž se dopustilo na přirozeném běhu světa, zazní to slovo taky.

(more…)

MSM 156: Primáti a primáty

26.9.2016

Být první! Neustálé poťouchlé našeptávání: tohle ještě nikdy nikdo neudělal. Máme šanci být první! V zemi, v Evropě, na světě!

Obvykle to popadne zadavatele, s nímž řešíme přízemnější problémy. Že na jeho webu se ztratí i protřelý digitální cestovatel. Že jeho značku znají tak akorát v Poťáplicích, protože tam je nejagilnější pobočka. Že lidé si jeho skvělé výrobky pořizují ponejvíce k zaklínění pod viklající se skříň. A najednou se dostaví I-D-E-A.

(more…)

MSM 145: Diskrétní dokumentace

13.6.2016

Těch vtipů na téma přecpané čekárny, kde se otevřou dveře ambulance a bodrá sestra zvolá „Vy s tou kapavkou, pojďte dál!“ jsou plné žabovřesky. V reálném světě to taky fungovalo, nebojte se.

(more…)

MSM 144: Zadání ve vydání

6.6.2016

Už nejen branže sama směje se své lenosti. Dokonce i prosťáček zákazník, našimi interními boji pro své vlastní dobro nepolíbený, jasně rozpozná, že když mu tam napíšou „víc než jogurt,“ chtějí tím patrně říct, že je to lepší než obvyklý podezřelý jogurt, ale dělal to zneumětelrodák, takže se mu povedlo napsat omolousaný banál banálovič.

(more…)

MSM 119: Navzdory marketing

30.11.2015

Je to všude. Chytří zadavatelé hovoří, a jeden se diví. Pán chválí skvělý content marketing své značky. Znělo by to líp, kdyby tou značkou nebyla banka, co je totál plajte, a kterou se vlastník snaží prodat jakémukoliv hejhulovi, co by omylem šel okolo. „I když všechno uděláme správně, neznamená to, že výrobek bude koupen. Nakupující nereagují stereotypně,“ povídá další moudrý muž z party, co převedla výrobu piškotů do Polska a teď se drží pověstné mantry „však voni si zvyknou“.

(more…)

MSM 105: U krobiánů

24.8.2015

Bejvávalo, že byl v kraji vždycky jenom jeden. Víc už by se jich neuživilo. Ale pokud byl jeden, stával se atrakcí širokého okolí. Správně nařvaný, stále sprostý. Pivo si dáš! Vodou se jen mejem! Sedni a nemel!

(more…)

Značky a sport: věčný vztah

28.4.2015

Proč se značky spojují se sportovními událostmi? Protože mohou. Žádná značka nevynechá sebemenší pole, kde se může potkat se svými zákazníky. Proč by to také dělala? Dokud bude sport sledovanou zábavou, budou marketéři ve věčném pokušení se na něm nějak přiživit.

(more…)

MSM 88: Bída brand buildingu

30.3.2015

Zní to jako klasický případ nepřímé úměry: čím víc je po světa kouli pořádáno konferencí o soudobé opeře, tím míň je soudobých oper – natožpak těch, které by byly dobré. Konferencí o současné poezii je více než čerstvých veršíků. O zdařilých nemluvě. A tuhle jsem zase strávil půl dne na konferenci o budování značek. Toho lidu, co se sešlo!

(more…)